Dzisiejsza data: 13-07-2020r.

PROGRAM PO RPW II.1

Firma INTERQ zrealizowała projekt pt.:

"Budowa sieci internetu NGA w powiecie sanockim województwa podkarpackiego."

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Celem projektu jest zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym i najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu stworzenia możliwości bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci NGA i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, w szczególności dla grupy osób w wysokim stopniu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

oraz projekt pt.:

"Budowa sieci internetu NGA w powiecie brzozowskim województwa podkarpackiego."

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Celem projektu jest zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym i najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu stworzenia możliwości bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, w szczególności dla grupy osób w wysokim stopniu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.