Dzisiejsza data: 19-06-2018r.

PROGRAM POIG 8.4

Firma INTERQ zrealizowała projekt pt.:

"Rozwój szerokopasmowego Internetu w powiatach brzozowskim i sanockim województwa podkarpackiego."

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach POIG 8.4.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury szerokopasmowego Internetu (min. 2 Mb/s) dla użytkowników końcowych z terenu wybranych miejscowości powiatu brzozowskiego i sanockiego:

 • Blizne
 • Jasienica Rosielna
 • Kozia Górka
 • Orzechówka
 • Wola Orzechowska
 • Golcowa
 • Różanka
 • Zakarczma
 • Grabownica Starzeńska
 • Poręby
 • Dudyńce
 • Kamienne
 • Karlików
 • Nadolany
 • Nagórzany
 • Nowotaniec
 • Pobiedno
 • Ratnawica
 • Tokarnia
 • Wola Piotrowa
 • Wola Sękowa
 • Wolica
 • Zboiska
 • Markowce
 • Niebieszczany
 • Płowce
 • Prusiek
 • Sanoczek
 • Stróże Małe
 • Czaszyn
 • Morochów
 • Tarnawa Dolna
 • Tarnawa Górna
 • Odrzechowa
 • Pastwiska
 • Pielnia
 • Wola Górecka

 • oraz realizuje projekt pt.:

  "Budowa sieci światłowodowej w miejscowościach Zagórz, Bukowsko, Przysietnica, Stara Wieś w województwie podkarpackim."

  Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach POIG 8.4.

  Celem projektu jest zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym i najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu stworzenia możliwości bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, w szczególności dla grupy osób w wysokim stopniu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Usługa ta zostanie zapewniona na terenie czterech miejscowościach:

 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Bukowsko
 • Zagórz

 • Projekt prowadzi do likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego, ponadto prowadzi do równouprawnienia osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, w szczególności zaś ułatwia dostęp dla niepełnosprawnych do informacji niesionych poprzez Internet i produktów dostępnych dzięki sieci szerokopasmowej.

  "Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego

  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.