Dzisiejsza data: 13-07-2020r.

PROGRAM RPO 1.1B

Firma INTERQ zrealizowała projekt pt.:

"Zakup urządzeń do budowy telewizji kablowej w Sanoku"

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności wnioskodawcy na rynku regionalnym, Związane jest to z osiągnięciem kolejnych celów: tj. rozpoczęciem świadczenia nowej usługi tj. dostawy sygnału telewizyjnego kablowego do odbiorców indywidualnych i biznesowych, wzrost przychodów przedsiębiorstwa poprzez wzrost ilości klientów i wysokiej jakości świadczonych usług,. Powyżej opisane cele zostaną przez zakup urządzeń opisanych w niniejszym wniosku. Celem projektu inwestycyjnego jest również zakup urządzeń, służących do przekazywaniu kablowego sygnału telewizyjnego.